โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง หนองกุ่ม บ่อพลอย 034-671648
2 โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม เมืองกาญจนบุรี
3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี 034-515557