โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พระมหาสกล สิริมงฺคโล
ครูบาลี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมฤดี​ ทิพย์​สวัสดิ์
ครูสอนภาษาอังกฤษ