โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
กลุ่มสาระพระพุทธศาสนา

พระประจวบ​ ยติโก
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระพระพุทธศาสนา

นางสาวจันทิมา แสงแพร
นักวิชาการศาสนศึกษา​