โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสังเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63