โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
ข่าวประชาสัมพันธ์
สามเณรสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63