โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ขอเชิญสามเณรชั้นม.3 และม.6 ติดต่อรับใบ ปพ.1 ได้ที่งานทะเบียนวัดผล
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 63