โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสังเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (อ่าน 376) 20 มี.ค. 63
สามเณรสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 (อ่าน 365) 20 มี.ค. 63
เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กค. 2563 (อ่าน 389) 20 มี.ค. 63
ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ขอเชิญสามเณรชั้นม.3 และม.6 ติดต่อรับใบ ปพ.1 ได้ที่งานทะเบียนวัดผล (อ่าน 499) 20 มี.ค. 63