โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสิริกาญจ​นาภิรักษ์​
ตำแหน่ง : ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :