โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร
( จำนวน 30 รูป / ดู 1160 ครั้ง )
ตรวจสุขภาพประจำปี 2563
( จำนวน 5 รูป / ดู 397 ครั้ง )
ประชุมครู5/2562
( จำนวน 6 รูป / ดู 403 ครั้ง )
เจ้าภาพงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม รร.กลุ่มที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒
( จำนวน 15 รูป / ดู 873 ครั้ง )
โครงการอบรมการประกันคุณภาพ
( จำนวน 5 รูป / ดู 396 ครั้ง )
กิจกรรมในวิชางานช่าง
( จำนวน 10 รูป / ดู 398 ครั้ง )
โครงการเสวนา เรื่อง การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ
( จำนวน 13 รูป / ดู 400 ครั้ง )
ประชุมครู​เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มรร.
( จำนวน 5 รูป / ดู 415 ครั้ง )
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนได้รับการอบรมเพื่อเป็นผู้ประเมินภายนอกร่วมกับสมศ.
( จำนวน 5 รูป / ดู 330 ครั้ง )
โครงการทัศนศึกษา​2562​ จ.ชลบุรี
( จำนวน 14 รูป / ดู 330 ครั้ง )
นิเทศการสอนของครูโดยผู้บริหาร
( จำนวน 10 รูป / ดู 318 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนฯ
( จำนวน 5 รูป / ดู 290 ครั้ง )