โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
ฝ่ายบริหาร

พระครูสิริกาญจ​นาภิรักษ์​
ผู้อำนวยการโรงเรียน