โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
คุณสมบัติครูบาลี
คุณสมบัติครูบาลี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 430.88 KB