โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
แบบขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แบบขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.64 KB