โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
ประกาศมหาเถระสมาคมว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประกาศมหาเถระสมาคมว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.55 KB