โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยกรอบ ขนาดและอัตรกำลังฯ
ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยกรอบ ขนาดและอัตรกำลังฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.43 KB