โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยกลุ่ม รร.ปส.2555
ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยกลุ่ม รร.ปส.2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.08 KB