โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
แบบแต่งตั้งผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ครู บุคลากร
แบบแต่งตั้งผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ครู บุคลากร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.5 KB