โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
ใบสมัครคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.74 KB
ผู้แทนครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.09 KB
ผู้แทนผู้ปกครอง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.47 KB
ผู้แทนศิษย์เก่า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.37 KB
ผู้แทนองค์กรชุมชน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.9 KB
ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.7 KB
ผู้แทนพระภิกษุ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.72 KB