โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
ข้อมูลสารสนเทศ 2562
ข้อมูลสารสนเทศ 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.35 KB