โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
แผนพัฒนาคุณภาพฯ 62-64
แผนพัฒนาคุณภาพฯ 61-64
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.47 KB