โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งมะสัง
1 หมู่ 3  ตำบลหนองกุ่ม  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-671648
ชุมนุมวิทย์-คณิตมหาสนุก
ชุมนุมวิทย์-คณิตมหาสนุก
ชุมนุมวิทย์-คณิตมหาสนุก
ชุมนุมวิทย์-คณิตมหาสนุก
ชุมนุมวิทย์-คณิตมหาสนุก
ชุมนุมวิทย์-คณิตมหาสนุก